Admin/ септембар 30, 2021/ Вести

Поводом програма ,,Унапређивање међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према здрављу” током последње две недеље септембра успешно је одржан низ радионица са ученицима на тему здравља.

У склопу радионицa, ученицима су представљени концепти односа према здрављу као и примена принципа родне равноправности. Сви ученици школе су активно учествовали у радионицама.

 

здравље ученика

 

Модератори и креатори садржаја за ученике су: Бојана Вељковић (стручна сарадница), Гордана Симић (наставница српског језика и књижевности) и Новак Новаковић (наставник физичког и здравственог васпитања).