Особе за контакт

 

директор школе: Драган Милетић

секретар: Сања Гавриловић

шеф рачуноводства: Александра Павловић

стручна сарадница: Тамара Ђонић