На овој страници се налазе документа о раду школе;

  • планови
  • извештаји

 

Годишњи план рада школе – Преузми

Извештај о реализацији Годишњег плана школе – Преузми

Акциони план Тима за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Преузми

Статут – Преузми

Школски програм – Преузми

Анекс школског програма – Преузми

Правилник о систематизацији радних места – Преузми

Правилник о оцењивању – Преузми

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Program zastite ucenika