Основна школа ,,Партизански дом“ је једна од најстаријих школа на територији Општине Медвеђа и почетак њеног рада датира још из 1903. године. У том периоду су школу похађала деца из Бучумета, Лалиновца, Рујковца, Бачевине и Гајтана. У ондашњој школској згради радило се све до другог светског рата. Затим је непријатељ спалио постојећу и на истом месту су после рата, односно 1947. године, мештани саградили зграду која је и данас у употреби.

 


 

Од четвороразредне школе је исте године прерасла у осмогодишњу, од када и носи име ,,Партизански дом“. Године 1961. одлуком Народног одбора општине Медвеђа, број: 301/1 од 14. јуна 1961. године, о централизацији основних школа на подручје општине Медвеђа; о одобравању уписа у регистар установа основне школе ,,Партизански дом“ Бучумет; Одлуком Скупштине општине Медвеђа од 31.12.1991. године школа је постала централна Основна осмогодишња школа ,,Партизански дом“ са седиштем у Д. Бучумет. У свом саставу има истурена одељења у селу Г. Бучумет и Рујковац.