Основна школа ,,Партизански дом“ поштује интегритет сваког ученика, те они активно учествују у процесу доношења одлука. На овај начин ученици заступају своје интересе, дају предлоге и покрећу акције. Ученички парламент оснажује ученике да уважавају дијалог, демократске одлуке и културу сарадње.

 

Тим за рад са ученичким парламентом

1. Соња Вулетић, предметна наставница, координаторка
2. Тамара Ђонић, стручни сарадница
3. Милица Младеновић, председница ученичког парламента 8. разред

 

Програм рада ученичког парламента

 

Активности парламента