Основна школа ,,Партизански дом“ поштује интегритет сваког ученика, те они активно учествују у процесу доношења одлука. На овај начин ученици заступају своје интересе, дају предлоге и покрећу акције. Ученички парламент оснажује ученике да уважавају дијалог, демократске одлуке и културу сарадње.

 

Тим за рад са ученичким парламентом

1. Марина Милошевић, стручна сарадница – координаторка
2. Соња Вулетић, предметна наставница
3. Милан Станковић, председник ученичког парламента 8. разред

 

Програм рада ученичког парламента

 

Активности парламента